PRAVIDLÁ ZÍSKAVANIA A VYUŽÍVANIA BENEFITOV PRE ZÁKAZNÍCKU KARTU

Ak sa nechcete zdržiavať vyplňovaním registračnej prihlášky pre ZÁKAZNÍCKU KARTU v predajni, môžete si ju vytlačiť a priniesť do predajne už vyplnenú. (Z technických a manipulačných dôvodov môžu byť akceptované len prihlášky vytlačené vo formáte A4.)

AKO MÔŽETE ZÍSKAŤ NAŠU
ZÁKAZNÍCKU KARTU
EŠTE VÝHODNEJŠIE?